Contact Us

Thông Tin Liên Hệ

Công ty TNHH JNAIN | CEO. Roh Yun Jin

TP.HCM: Số 20, đường 01, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội: Tâng 4, 74 Khúc Thừa Dụ, Phuòng Dich Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hotline:  0989.684.664
Điện thoại: 0246.295.1743
Mã số thuế: 0107890330
Thời gian làm việc: 9h-18h | Thứ hai đến thứ sáu
Email: hince.marketing@gmail.com